Jak zostać administratorem serwera?

Jak zostać administratorem serwera?

Nieprzerwane świadczenie usług za pomocą Internetu wymaga stale działającej maszyny, z którą mogą się połączyć aplikacje klienckie. Opieką nad komputerami i oprogramowaniem zajmuje się administrator – osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie. Ogromną przewagę na rynku pracy gwarantują także liczne szkolenia poparte honorowanymi na całym świecie certyfikatami.

Zarówno prowadzenie bloga, jak i świadczenie skomplikowanych usług za pośrednictwem Internetu wymaga miejsca, w którym udostępniane będą wpisy i aplikacje. Tym miejscem są serwery hostingowe. Mogą być dzierżawione od zewnętrznej firmy (najczęściej w przypadku blogerów i mniejszych, rozpoczynających działalność przedsiębiorstw) lub wykupowane na własność i przechowywane w serwerowniach. Do poprawnego działania każdego produktu informatycznego niezbędne jest stałe monitorowanie usług krytycznych. Osobą dbającą o sprawność komputera i oprogramowania jest administrator, a samo administrowanie serwerem jest pracą niezwykle odpowiedzialną.

Jakie umiejętności powinien posiadać administrator serwera?

Administratorzy serwera specjalizują się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów natury informatycznej. Z tego powodu ich przeszkolenie i zdobyte doświadczenie powinno być jak najbardziej kompletne. Konieczna jest oczywiście dogłębna znajomość systemu operacyjnego, który będzie zainstalowany na serwerze, a także najczęściej używanych aplikacji, które mogą być wykorzystywane przez pracodawcę. Administrator nie powinien mieć problemów z instalacją potrzebnego oprogramowania i jego konfigurowaniem. Przydatna jest też wiedza na temat fizycznej budowy sieci, a także jej późniejszej eksploatacji. Wiele żmudnych czynności będzie można zautomatyzować, jeżeli posiądzie się znajomość kilku języków programowania. Najczęściej wybierane to: Python, bash, sed i AWK. Pierwsze dwa pozwolą na stworzenie skryptów przydatnych w wykonywaniu często powtarzających się czynności. Sed i AWK natomiast ułatwiają pracę z plikami tekstowymi, takimi jak logi – administrator będzie miał z nimi często do czynienia. Ważna jest także znajomość języka angielskiego.

Jakie certyfikaty ułatwią znalezienie pracy jako administrator?

Certyfikaty są dokumentami poświadczającymi zdobycie wiedzy w ramach odbytego szkolenia. Administrator jako osoba zajmująca się też zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, musi posiadać odpowiednie umiejętności. Istnieje wiele egzaminów zaświadczających ich zdobycie, do najpopularniejszych należą: CISSP, CCNA, CEH, SSCP.

Zobacz także: Administracja serwerami

Comments are closed.