Ile kosztują chwilówki online? Co to jest RRSO?

Ile kosztują chwilówki online? Co to jest RRSO?

Biorąc chwilówki online, warto zwracać uwagę na rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli RRSO. Ten wskaźnik jest najważniejszy dla pożyczkobiorcy, można go też łatwo porównać dla różnych ofert, ponieważ jest standaryzowanym miernikiem kosztu pożyczki i kredytu.

Koszty pożyczki – co na nie wpływa?

To, ile kosztują chwilówki online, zależy przede wszystkim od wysokości kwoty i okresu spłaty zobowiązania. Ogólną zasadą jest, że im dłuższy czas spłaty, tym droższa pożyczka. Bardzo często firmy pożyczkowe oferują pierwszą pożyczkę za darmo, by przyciągnąć nowych klientów. W takim przypadku kwota i okres spłaty są z góry określone przez pożyczkodawcę, a warunkiem skorzystania z promocyjnego oprocentowania 0 procent jest terminowa spłata pożyczki. W razie opóźnienia promocja przestaje obowiązywać.

Dla pożyczkobiorcy kluczowe jest RRSO, o którym zgodnie z prawem jasno muszą informować wszystkie instytucje objęte Ustawą o kredycie konsumenckim, czyli banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe.

RRSO – dlaczego jest ważne dla pożyczkobiorcy?

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Jest parametrem, który ułatwia porównywanie różnych ofert pożyczek i kredytów, ponieważ zasady obliczania RRSO są takie same dla wszystkich kredyto- i pożyczkodawców. RRSO to wszystkie koszty pożyczki w ujęciu rocznym. Oznacza to, że ta stopa oprocentowania wyraża nie tylko oprocentowanie nominalne, ale także wysokość pozostałych opłat związanych z uzyskaniem pożyczki. Na RRSO składają się:

 • oprocentowanie nominalne – odsetki,
 • prowizja banku lub firmy pożyczkowej,
 • opłaty dodatkowe – powinny zostać uwzględnione w umowie pożyczki lub kredytu,
 • koszty usług dodatkowych – zwykle w przypadku starania się o kredyt w banku (np. otwarcie rachunku czy wydanie karty kredytowej, koszty ubezpieczenia itp.), firmy pożyczkowe zazwyczaj udzielają pożyczek na prostszych zasadach, bez konieczności zakupu żadnych innych produktów.

Wysokość RRSO zależy także od długości okresu spłaty, ponieważ im dłuższy czas na zwrócenie pożyczki, tym większa wartość pieniądza w czasie. Warto zwracać uwagę, jak zmienia się RRSO dla konkretnych kwot pożyczanych na różne okresy. W przypadku firm pożyczkowych można łatwo zrobić to na stronie pożyczkodawcy – ustalenie wysokości kwoty oraz czasu spłaty na łatwych w obsłudze suwakach powoduje, że obliczane są koszty pożyczki, w tym RRSO. Zmiana któregoś z wymienionych parametrów powoduje aktualizację wyliczeń systemu.

Read More

Na czym polega administrowanie serwerem?

Na czym polega administrowanie serwerem?

Zarówno prowadzenie popularnego w sieci bloga, jak i świadczenie złożonej usługi za pośrednictwem Internetu wymaga stałej dostępności witryny. Niestety, nie istnieje coś takiego jak aplikacja, która nie posiada błędów, a więc w działaniu każdej mogą wystąpić przerwy. Niezbędna jest więc osoba, która będzie mogła w razie potrzeby interweniować i przywrócić normalne funkcjonowanie udostępnianej aplikacji.

Prowadzenie firmy jest coraz mocniej związane z działalnością w Internecie. Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które nie ma własnej strony WWW, ani nie udziela się na wielu istniejących serwisach społecznościowych. Globalna sieć skutecznie zwiększa możliwości reklamowe, a sprawne reagowanie na opinie klientów wyrażane za jej pośrednictwem podnosi poziom zaufania do marki. Wysoka jakość świadczonych usług wymaga stałej dostępności produktów. Nie jest istotny profil firmy – zadowolenie klientów opiera się na całodobowym dostępie na przykład do sklepu internetowego. Zapewnienie stałego dostępu do oferowanych produktów nie jest możliwe w przypadku awarii działającej aplikacji lub całej maszyny, na której znajdują się wszystkie bazy danych. Z tego powodu administracja serwerami firmy jest niezwykle istotna i nie można zaniedbywać tego zagadnienia.

Co trzeba umieć, żeby zostać administratorem serwera?

Profesjonalne administrowanie serwerami wymaga ogromnej wiedzy. Koniecznymi podstawami jest znajomość dogłębnej architektury systemu operacyjnego, jaki ma być wykorzystywany w konkretnym przypadku. Cenna jest także umiejętność instalacji i konfigurowania najczęściej wykorzystywanych aplikacji. Wiele zależy tutaj od profilu działalności, która jest obsługiwana. Do absolutnego minimum należą serwery pocztowe i bazodanowe, a także oprogramowanie monitorujące parametry pracy innych aplikacji i samego serwera. Niezwykle istotna jest wiedza na temat mocnych i słabych stron systemu, a także możliwych błędów, jakie mogą występować w jego działaniu. Od administratora wymaga się ponadto znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputerowym – wyciek poufnych danych klientów z serwera bazy danych na długie lata może podkopać zaufanie społeczeństwa do firmy. Przyszły administrator to nie tylko osoba potrafiąca wykryć podatność usługi na atak ze strony crackerów. Bardzo często, dla stałej dostępności usług konieczne jest uodpornienie aplikacji na potencjalne próby ataku. Najprościej jest bronić się przed atakiem, jeżeli dokładnie wiadomo jak taki atak przeprowadzić – mile widziane jest potwierdzone uczestnictwo w szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, na przykład CEH (Certified Ethical Hacker). Przydatne więc może okazać się posiadanie odpowiednich certyfikatów poświadczających znajomość niezbędnych zagadnień. CCNA (Cisco Certified Network Associate), CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), ComptTIA Security +, SSCP (Systems Security Certified Practitioner) to tylko przykłady honorowanych na całym świecie poświadczeń nabytej podczas szkolenia wiedzy i doświadczenia. Zważywszy na globalność usług wielu firm świadczących usługi administratorów, konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Obowiązki administratora serwera

Obowiązki administratora serwera można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są prace wykonywane raz na jakiś czas. Są to na przykład czynności, takie jak instalacja nowego oprogramowania (w tym także systemu operacyjnego), czy dostosowanie do nowych wymogów istniejącego systemu komputerowego. Chodzi tu nie tylko o instalowanie wtyczek mogących obsługiwać nowe formaty danych lub protokoły komunikacyjne, ale także zwiększenie dostępnych fizycznych zasobów komputera (dołożenie dodatkowej kości pamięci RAM). Inną okresowo wykonywaną czynnością jest przeprowadzanie archiwizacji danych i tworzenie kopii zapasowych przechowywanych informacji. Dzięki temu, awaria aplikacji lub komputera nie spowoduje bezpowrotnej utraty całości danych. Drugą grupą są codzienne, rutynowe czynności. Można do nich zaliczyć monitorowanie pracy uruchomionych usług, zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa, aktualizowanie w razie potrzeby wymaganego oprogramowania. Niezwykle ważna jest także współpraca z innymi członkami zespołu. Nie wszyscy muszą mieć nadane uprawnienia administratora na stałe – wiązałoby się to ze zwiększonym ryzykiem wycieku informacji i niepotrzebnym bałaganem. Administrator powinien na bieżąco przydzielać konieczne uprawnienia. Zdobyte doświadczenie pozwoli także na bycie skutecznym doradcą w zakresie bezpieczeństwa, optymalizacji procesów i codziennych czynności wykonywanych zarówno przez administratora, jak i resztę pracowników przedsiębiorstwa. Profesjonalizm wymiernie przyczyni się do rozwoju firmy i rozpoznawalności marki na tle konkurencji.

Read More

Jak zostać administratorem serwera?

Jak zostać administratorem serwera?

Nieprzerwane świadczenie usług za pomocą Internetu wymaga stale działającej maszyny, z którą mogą się połączyć aplikacje klienckie. Opieką nad komputerami i oprogramowaniem zajmuje się administrator – osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie. Ogromną przewagę na rynku pracy gwarantują także liczne szkolenia poparte honorowanymi na całym świecie certyfikatami.

Zarówno prowadzenie bloga, jak i świadczenie skomplikowanych usług za pośrednictwem Internetu wymaga miejsca, w którym udostępniane będą wpisy i aplikacje. Tym miejscem są serwery hostingowe. Mogą być dzierżawione od zewnętrznej firmy (najczęściej w przypadku blogerów i mniejszych, rozpoczynających działalność przedsiębiorstw) lub wykupowane na własność i przechowywane w serwerowniach. Do poprawnego działania każdego produktu informatycznego niezbędne jest stałe monitorowanie usług krytycznych. Osobą dbającą o sprawność komputera i oprogramowania jest administrator, a samo administrowanie serwerem jest pracą niezwykle odpowiedzialną.

Jakie umiejętności powinien posiadać administrator serwera?

Administratorzy serwera specjalizują się w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów natury informatycznej. Z tego powodu ich przeszkolenie i zdobyte doświadczenie powinno być jak najbardziej kompletne. Konieczna jest oczywiście dogłębna znajomość systemu operacyjnego, który będzie zainstalowany na serwerze, a także najczęściej używanych aplikacji, które mogą być wykorzystywane przez pracodawcę. Administrator nie powinien mieć problemów z instalacją potrzebnego oprogramowania i jego konfigurowaniem. Przydatna jest też wiedza na temat fizycznej budowy sieci, a także jej późniejszej eksploatacji. Wiele żmudnych czynności będzie można zautomatyzować, jeżeli posiądzie się znajomość kilku języków programowania. Najczęściej wybierane to: Python, bash, sed i AWK. Pierwsze dwa pozwolą na stworzenie skryptów przydatnych w wykonywaniu często powtarzających się czynności. Sed i AWK natomiast ułatwiają pracę z plikami tekstowymi, takimi jak logi – administrator będzie miał z nimi często do czynienia. Ważna jest także znajomość języka angielskiego.

Jakie certyfikaty ułatwią znalezienie pracy jako administrator?

Certyfikaty są dokumentami poświadczającymi zdobycie wiedzy w ramach odbytego szkolenia. Administrator jako osoba zajmująca się też zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem, musi posiadać odpowiednie umiejętności. Istnieje wiele egzaminów zaświadczających ich zdobycie, do najpopularniejszych należą: CISSP, CCNA, CEH, SSCP.

Zobacz także: Administracja serwerami

Read More

Serwer FTP – co to jest?

Serwer FTP – co to jest?

Wszystkie przeglądane na komputerze czy smartphonie pliki muszą zastać umieszczone na jakimś serwerze. Warto o tym pamiętać, udostępniając prywatne zdjęcia. Wygodny dostęp do nich jest możliwy dzięki co chwilę powstającym nowym aplikacjom. U podstaw każdej z nich można znaleźć obsługę protokołu FTP, który powstał zanim jeszcze komputery miały interfejs graficzny.

Rosnące zainteresowanie technologią przechowywania plików w tak zwanych chmurach powoduje, że zarządzanie serwerami staje coraz powszechniejszą ścieżką kariery absolwentów studiów kierunków informatycznych. Spowodowane jest to rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu usługi, nic więc dziwnego, że rośnie liczba przedsiębiorstw oferująca przestrzeń dyskową swoich komputerów. Wygodny dostęp do plików, a także proces udostępniania ich na serwer realizowany jest za pomocą protokołu FTP (File Transfer Protocol). FTP działa w warstwie aplikacji modelu OSI/ISO.

Czym jest FTP?

FTP (File Transfer Protocol) jest protokołem wymiany plików działającym w architekturze klietn-serwer, opisanym w dokumencie RFC 959. Oznacza to, że na komputer nazywany serwerem pliki są udostępniane i z niego pobierane. Dostarczanie plików na serwer umożliwia aplikacja kliencka. FTP działa w oparciu na dwóch połączeniach. W zależności od trybu w jakim protokół jest uruchomiony (pasywny lub aktywny), połączenie inicjuje inna strona i wykorzystywane są inne porty.

Tryb pasywny to:

 • port 21 – transmisja poleceń sterujących,
 • port powyżej 1024 – transmisja danych.

Oba połączenia są zestawiane przez klienta.

W przypadku trybu aktywnego, transferem i łącznością zarządza serwer. Wykorzystywane porty:

 • port 21 – transmisja poleceń sterujących,
 • port 20 – transmisja danych.

Transmisja danych może być autoryzowana w powszechnie znany z innych usług sposób, to znaczy za pomocą pary loginu i hasła, jednak protokół umożliwia także anonimowe połączenie do serwera. Jako, że protokół FTP nie należy do najbezpieczniejszych, opracowano wersję wykorzystującą szyfrowanie zarówno danych dostępowych jak i transmitowanych plików – SFTP.

Najczęściej wykorzystywane polecenia protokołu FTP

Do najczęściej wykorzystywanych przez aplikacje kliencie poleceń protokołu FTP należą:

 • USER – żądanie przesłania nazwy użytkownika,
 • PASS – żądanie przesłania hasła,
 • LIST – wyświetlenie listy plików i katalogów,
 • ABOR – przerwanie połączeń,
 • QUIT – wylogowanie z serwera FTP,
 • RETR – pobranie pliku,
 • STOR – udostępnienie pliku,
 • POST – zestawienie połączenia aktywnego,
 • PASV – zestawienie połączenia pasywnego.

Zobacz także: Jak zostać administratorem serwera?

Read More