Na czym polega administrowanie serwerem?

Na czym polega administrowanie serwerem?

Zarówno prowadzenie popularnego w sieci bloga, jak i świadczenie złożonej usługi za pośrednictwem Internetu wymaga stałej dostępności witryny. Niestety, nie istnieje coś takiego jak aplikacja, która nie posiada błędów, a więc w działaniu każdej mogą wystąpić przerwy. Niezbędna jest więc osoba, która będzie mogła w razie potrzeby interweniować i przywrócić normalne funkcjonowanie udostępnianej aplikacji.

Prowadzenie firmy jest coraz mocniej związane z działalnością w Internecie. Trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo, które nie ma własnej strony WWW, ani nie udziela się na wielu istniejących serwisach społecznościowych. Globalna sieć skutecznie zwiększa możliwości reklamowe, a sprawne reagowanie na opinie klientów wyrażane za jej pośrednictwem podnosi poziom zaufania do marki. Wysoka jakość świadczonych usług wymaga stałej dostępności produktów. Nie jest istotny profil firmy – zadowolenie klientów opiera się na całodobowym dostępie na przykład do sklepu internetowego. Zapewnienie stałego dostępu do oferowanych produktów nie jest możliwe w przypadku awarii działającej aplikacji lub całej maszyny, na której znajdują się wszystkie bazy danych. Z tego powodu administracja serwerami firmy jest niezwykle istotna i nie można zaniedbywać tego zagadnienia.

Co trzeba umieć, żeby zostać administratorem serwera?

Profesjonalne administrowanie serwerami wymaga ogromnej wiedzy. Koniecznymi podstawami jest znajomość dogłębnej architektury systemu operacyjnego, jaki ma być wykorzystywany w konkretnym przypadku. Cenna jest także umiejętność instalacji i konfigurowania najczęściej wykorzystywanych aplikacji. Wiele zależy tutaj od profilu działalności, która jest obsługiwana. Do absolutnego minimum należą serwery pocztowe i bazodanowe, a także oprogramowanie monitorujące parametry pracy innych aplikacji i samego serwera. Niezwykle istotna jest wiedza na temat mocnych i słabych stron systemu, a także możliwych błędów, jakie mogą występować w jego działaniu. Od administratora wymaga się ponadto znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem komputerowym – wyciek poufnych danych klientów z serwera bazy danych na długie lata może podkopać zaufanie społeczeństwa do firmy. Przyszły administrator to nie tylko osoba potrafiąca wykryć podatność usługi na atak ze strony crackerów. Bardzo często, dla stałej dostępności usług konieczne jest uodpornienie aplikacji na potencjalne próby ataku. Najprościej jest bronić się przed atakiem, jeżeli dokładnie wiadomo jak taki atak przeprowadzić – mile widziane jest potwierdzone uczestnictwo w szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, na przykład CEH (Certified Ethical Hacker). Przydatne więc może okazać się posiadanie odpowiednich certyfikatów poświadczających znajomość niezbędnych zagadnień. CCNA (Cisco Certified Network Associate), CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), ComptTIA Security +, SSCP (Systems Security Certified Practitioner) to tylko przykłady honorowanych na całym świecie poświadczeń nabytej podczas szkolenia wiedzy i doświadczenia. Zważywszy na globalność usług wielu firm świadczących usługi administratorów, konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Obowiązki administratora serwera

Obowiązki administratora serwera można podzielić na dwie grupy. Pierwszą są prace wykonywane raz na jakiś czas. Są to na przykład czynności, takie jak instalacja nowego oprogramowania (w tym także systemu operacyjnego), czy dostosowanie do nowych wymogów istniejącego systemu komputerowego. Chodzi tu nie tylko o instalowanie wtyczek mogących obsługiwać nowe formaty danych lub protokoły komunikacyjne, ale także zwiększenie dostępnych fizycznych zasobów komputera (dołożenie dodatkowej kości pamięci RAM). Inną okresowo wykonywaną czynnością jest przeprowadzanie archiwizacji danych i tworzenie kopii zapasowych przechowywanych informacji. Dzięki temu, awaria aplikacji lub komputera nie spowoduje bezpowrotnej utraty całości danych. Drugą grupą są codzienne, rutynowe czynności. Można do nich zaliczyć monitorowanie pracy uruchomionych usług, zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa, aktualizowanie w razie potrzeby wymaganego oprogramowania. Niezwykle ważna jest także współpraca z innymi członkami zespołu. Nie wszyscy muszą mieć nadane uprawnienia administratora na stałe – wiązałoby się to ze zwiększonym ryzykiem wycieku informacji i niepotrzebnym bałaganem. Administrator powinien na bieżąco przydzielać konieczne uprawnienia. Zdobyte doświadczenie pozwoli także na bycie skutecznym doradcą w zakresie bezpieczeństwa, optymalizacji procesów i codziennych czynności wykonywanych zarówno przez administratora, jak i resztę pracowników przedsiębiorstwa. Profesjonalizm wymiernie przyczyni się do rozwoju firmy i rozpoznawalności marki na tle konkurencji.

Comments are closed.