Własność intelektualna i nowe technologie – na co powinni uważać przedsiębiorcy?

Własność intelektualna i nowe technologie – na co powinni uważać przedsiębiorcy?

Własność intelektualna może być zdefiniowana jako praktycznie każdy wytwór człowieka, który jest oryginalny, nowatorski i wyjątkowy i z tej racji powinien być chroniony. Wśród przykładów własności intelektualnej można wymienić teksty, książki, słowa piosenek, obrazy, znaki towarowe.

 

Czym jest własność intelektualna w kontekście nowych technologii?

 

Własność intelektualna i nowe technologie są ze sobą powiązane, chociaż w sposób pośredni. W XXI wieku własność intelektualna nie może być rozumiana tylko jako wytwory człowieka, które znajdują się na papierze, czy w plikach komputera. Do współczesnych przykładów wartości intelektualnej można zakwalifikować także gry komputerowe, strony internetowe, blogi, programy sieciowe i inne. Jednocześnie coraz więcej firm zawiera umowy na odległość, czyli w sposób elektroniczny. Wiąże się to z ochroną znaków towarowych, logo firmy, prac badawczo- rozwojowych, know-how. Własność intelektualna dotyczy prac naukowych, badawczych, utworów informatycznych, ekonomicznych, technicznych, graficznych. Na prawo własności intelektualnej szczególną uwagę powinni zwracać przedsiębiorcy, którzy zajmują się e-biznesem, na przykład prowadzą internetowy sklep, tworzą produkty chronione patentami, zawierają umowy z pracownikami lub zleceniobiorcami, na odległość.

 

Jak przedsiębiorcy powinni chronić własność intelektualną?

 

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, w jaki sposób chronić własność intelektualną swojej firmy. W XXI wieku dużo prostsze stało się kopiowanie treści, włamywanie do systemów komputerowych i modyfikacja pewnych elementów. Właśnie dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie wszystkich umów i zatrudnienie osób do zabezpieczenia systemów komputerowych. Przedsiębiorcy powinni także zdawać sobie sprawę z tego, że współpracując z osobami z zewnątrz (na przykład freelancerami), powinni wyjaśnić przeniesienie praw autorskich. Oznacza to, że zewnętrzny grafik, fotograf lub copywriter, powinni zgodzić się na przeniesienie praw autorskich na przedsiębiorcę. W każdej firmie należy uważać na oszustwa ze strony pracowników wewnętrznych i zewnętrznych, a także na konkurencję, która może, za pomocą nowych technologii, wykraść pewne dane. Każdy przedsiębiorca powinien więc zabezpieczyć swoją twórczość, a także zadbać o efektywne zarządzanie prawami autorskimi. Bardzo ważne jest więc sprawdzanie wszystkim umów, reklamowanie swoich produktów lub usług w odpowiedni sposób, bez naruszania własności intelektualnej innych firm. Co ważne, jakiekolwiek naruszenia w tym zakresie mogą wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną. Spore znaczenie ma ochrona zarówno materialnych, jak i niematerialnych składników przedsiębiorstwa. Własność intelektualna ma szczególne znaczenie w przypadku przedsiębiorstw, które tworzą wynalazki. Należy upewnić się, że dany produkt nie powstał już wcześniej i ktoś inni nie rości sobie do niego praw.

Comments are closed.